ae 04.02.2007 12:58

czy dusza ma płeć? zdaje się, że nie, przecież płeć wiąże się z ciałem. ale ciał zmartwychwstanie ma nastąpić dopiero przy sądzie ostatecznym, tak? to by znaczyło, że człowiek po śmierci przez jakiś czas żyje bez płci (mnie się to podoba), i czy po zmartwychwstaniu ciała ta płeć do nas dołączy? :D jeśli nie (czego bym sobie życzyła) to cóż to za osobliwe ciała bezpłciowe?

Odpowiedź:

Dusza rzeczywiście nie może mieć płci w sensie fizycznym. Na ile pozostaje w niej "kobiecy" czy "męski" sposób myślenia, trudno powiedzieć. Istnienie płci to pewne bogactwo. Być może po śmierci dalej takie ślady zachowamy.

Czy ciała po zmartwychwstaniu zachowają fizyczne cechy przynależności do którejś z płci też trudno powiedzieć. Niewiele bowiem na temat tego ciała wiemy. Właściwie tylko tyle, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu miał rany na rękach, nogach i w boku, a mimo to żył i potrafił przejść przez zamknięte drzwi, nagle się pojawiać i znikać...

J.