Michał 03.02.2007 23:58

1. Odpowiada mi gdy ktoś mówi: "Idż z Bogiem".
Wśród starszych zwłaszcza spotykam się z innym jeszcze określeniem: "Niech Bóg cię broni i strzeże". Cóż z tego, że strzeże, skoro nie chroni np. przed bandytami, złodziejami itp.? Moim zdaniem, to stwierdzenie, jest niezbyt trafne i jakby przestarzałe? Ponadto dawno temu, prowadziło mnie do błędnego rozumienia Boga: "Skoro dopuścił na mnie zło, znaczy, że nie strzeże". Tak nie wolno rozumować ? !

2. Jakie znaczenie ma poświęcenie np. nowego mieszkania, samochodu itp.? Niegdyś słyszałem po takim obrzędzie:
"By Pan Bóg w nowym mieszkaniu wam błogosławił."
Tu powstaje pytanie: w jakim sensie ? Co to błogosławieństwo konkretnie oznacza ? Mimo niego, nie można wykluczyć przecież szeregu nieszczęść w przyszłości??
Pozdrawiam !

Odpowiedź:

1. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że życzenia nie zawsze się spełniają. Nie byłoby więc nic dziwnego w tym, gdyby i takie nie zostały zrealizowane...

W tej sytuacji trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednym: Bóg na pewno nas strzeże. Dla niego jesteśmy ważniejsi od wielu wróbli, a przecież żaden z nich bez zgody Boga nie spadnie na ziemię. Tak powiedział Pan Jezus. Tyle że Jego opieka niekoniecznie wyraża się w ochronieniu przed wszystkimi nieprzyjemnymi przygodami. Bóg ma swoje plany, czasem, dla naszego dobra, dopuszcza także nieszczęścia. Bo patrzy nie z punktu widzenia doczesnego powodzenia człowieka, ale z perspektywy wieczności.

2. Własciwie należy odrózniac poświęcenia i błogosławieństwa. Poświęcenie, to przeznaczenie rzeczy (miejsca, naczyń, szat, znaków religijnych) lub wybranie człowieka do kultu Bożego. Błogosławieństwo natomiast jest uwielbieniem Boga i prośbą do Niego o łaskę i zbawienie dla człowieka w różnych sytuacjach zyciowych. Błogosławić rzeczy znaczy z kolei dziękowac Bogu za dary i prosić, by służyły człowiekowi ku zbawieniu....

J.