Adam 03.02.2007 21:00

Gdzie i kiedy w Krakowie odbywają się Msze św. trydenckie tzw. przedsoborowe?
Czy są gdzieś dostępne jakieś pomoce do udziału w takich Mszach, np, modlitewniki, skarbczyki? Czy trzeba szukać skarbczyków wydanych przed 1970 rokiem?

Odpowiedź:

W Mszy takiej można uczestniczyć w kościele Ojców Bonifratrów przy ul. Krakowskiej 48, w niedziele o 13.15...

J.