Michał 03.02.2007 16:12

Kan.1251 mówi: "Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa"w związku ztym chciałem zapytać:

1. Jaka jest różnica między wstrzemięźliwością a postem? I jak to wygląda w obu przypadkach?

2.Czy od postu jakościowego (od mięsa, jeśli dobrze rozumiem) zwalnia tylko święto o randze uroczystości czy też mogą zwalniać z niego inne ważne święta? Jeśli tak, to jakie?

3. Czy istnieje jakiś dokument Konferencji Episkopatu Polski, czy też innego organu w kościele, który by określał dokładnie jakiego rodzaju posty w jakie dni obowiązują, a co może z tego zwalniać? Mam na myśli zarówno dni świąteczne jak i sytuacje losowe np. choroba.

Odpowiedź:

1. Wyjaśnienia na temat postu można znaleźć TUTAJ

2. Od zachowania postu (dokładniej, wstrzemieźliwości od pokarmów mięsnych)zwalnia tylko uroczystość. To znaczy taki obchód w roku liturgicznym, który ma range uroczystości. Uwaga: rangę uroczystości mają dni w oktawie Wielkiej Nocy... Od postu w sensie ścisłym nic nie zwalnia, bo kalendarz liturgiczny jest tak skonstruowany, że w środę Popielcową i Wielki Piątek (to dni tzw postu ścisłego) nie wypadają nigdy żadne uroczystości...

3. Informacje na temat postu znajdziesz w podlinkowanym wyżej artykule. Spis uroczystosci znajduje się w kalendarzach liturgicznych. Poza tym stosuje sie zdrowy rozsądek. Wiadomo, że ktoś, kto nie ma wyboru nie ma grzechu jedząc w piątek mięso. Podobnie może być z choroba, choc akurat tu odpowiadajacy nie chciałby formułowac jakichś ogólnych wniosków... Bo choroby bywają różne. Ktoś, kto wraca do sił po operacji moze i nie powinien się przejmowac, kiedy w piątek zje rosół. Ale niektórzy stosowaliby to przy byle katarze...

J.