malenka 12.11.2006 20:46

Jak nauczyć się kochać? Jak nauczyć się brać przykład z Jezusa?

Odpowiedź:

Odpowiadajacy nie zna odpowiedzi na to pytanie. Bo tak naprawdę jedyne co można w takim wypadku zrobić, to co dzień dokonywać wyborów zgodnych z miłością Boga i bliźniego, ciągle Jezusa starać się naśladować. Inaczej będzie się podobnym do owych kobiet, o których św. Paweł w 2 liście do Tymoteusza (3, 7) chyba nieco zgryźliwie napisał: "takie, co zawsze się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy"...

J.