Szukam 07.11.2006 15:48

Izajasz napisał:

"Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel"

Przyjmuje się nawet w Ewangeli że jest to zapowiedź Chrystusa. Dlaczego więc Anioł Boży powiedział Józefowi aby dziecię miało imie Jezus a nie Emmanuel?

Odpowiedź:

Każde imię coś znaczy. Emmanuel znaczy "Bóg z nami". Jezus był Bogiem z nami. On niejako to imię zrealizował. Imię Jezus znaczy zaś "Bóg (Jahwe) zbawia". Różnica nie jest wiec zbyt wielka, ale znamienna: Bóg nie tylko jest z nami, ale bądąc z nami staje w naszej obronie...

J.