Szczypiorek 01.11.2006 21:31

Czy głupota jest grzechem?

Odpowiedź:

Tak. Wród grzechów wymienia ją sam Jezus (Mk 7,22). Odpowiadajacy długo nie rozumiał dlaczego, dopóki się z taką postawą nie spotkał. Wydawało mu się bowiem, że defekt intelektualny nie może być winą. Tyle że nie o defekt umysłowy tu chodzi, ale np. o sytuację, gdy ktoś wygłasza jakieś tezy nie próbując się nawet głębiej nad słusznością wygłaszanych poglądów zastanowić. A każde tłumaczenie zbywa prostackimi odzywkami. Taką postawę, niechęci choćby minimalnego robienia użytku z danego przez Boga rozumu, można nazwać grzechem...

J.