Mirek 01.11.2006 18:33

Czy ksiądz może być posłem albo senatorem (bezpartyjnym)? W ogóle, to jakie funkcje publiczne (bo podobno są takie) są zabronione dla osoby duchownej?

Odpowiedź:

Tak. Prawo kanoniczne tego zabrania. W kanonie 285 § 3 prawodawca stanowi: "Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej".

Chodzi więc o funkcje, które są związane z wykonywaniem władzy świeckiej.

J.