gaga1991 15.10.2006 13:39

Czy Kościół może nie interesować się sprawami człowieka i świata? Dlaczego?

Odpowiedź:

To temat pracy domowej? Na szczęście już chyba ją napisałeś/aś... Pewnie że Kościół nie może tym się nie interesować. Bo miłość bliźniego, podstawowe chrześcijańskie przykazanie, każe nam pochylać sie nad problemami ludzkimi...

J.