luklud 03.10.2006 22:32

istnieje wiele ewangelii. ale tylko 4 są uznane przez kościół. dlaczego? czy istnieje ewangelia wg Jezusa??

Odpowiedź:

Nie wszystko co o Jezusie napisano zasługiwało, by stało się Pismem Świętym. Bo nie wszystko było wiarygodnym źródłem dla poznania Jezusa. Wybierając te a nie inne pisma kierowano się, jak się wydaje, następującymi kryteriami:

a) apostolskie pochodzenie pisma (rzeczywiste czy domniemane)
b) powaga Kościołów lokalnych, które dane pismo przechowały
c) zgodność z zasadami wiary (przekazywanymi przez Tradycję ustną).

W praktyce o kanoniczności decydowało często publiczne czytanie danej księgi w Kościele, a o odrzuceniu posługiwanie się nią przez heretyków, którzy na jej podstawie uzasadniali swoje tezy... Wszystko to wskazuje, że wielką rolę w kwestii tworzenia Nowego Testamentu odegrała Tradycja.

Jezus nie zostawił po sobie żadnego pisma....

J.