a-m 06.08.2006 15:58

Sw Paweł napisał:
"Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny."(1 Kor 11:9)
Tymczasem w nauce Jana Pawła II wielokrotnie pojawiają się stwierdzenia o byciu wzajemnie dla siebie stworzonymi mężczyzny i kobiety, jak np: "W jedności dwojga mężczyzna i kobieta są o d p o c z ą t k u wezwani nie tylko do tego , aby bytować obok siebie czy nawet razem ze sobą ale są też wezwani do tego , aby bytować w z a j e m n i e jedno dla drugiego" (Mulieris Dignitatem)
Jak wobec choćby takich słów papieża pojmować sens stwierdzenia że mężczyzna nie jest stworzony dla kobiety?

Odpowiedź:

Św. Paweł w liście tym tłumaczył, dlaczego jego zdaniem kobiety powinny mieć podczas modlitwy nakryte głowy. Na tym się koncentrował, a nie na relacjach między kobieta a mężczyzną. Zresztą dwa wersy dalej napisał:

"Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga".

To chyba wystarczające wyjaśnienie, że jednak są dla siebie, a nie tylko kobieta dla mężczyzny...

J.