malgosia 05.08.2006 15:58

Czy obowiązek bycia patriotą wypływa z nauki chrześcijańskiej?

Odpowiedź:

Chrześcijaństwo jest religią wybitnie "internacjonalistyczną". W Chrystusie nie ma "Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus" (Kol 3,11). Obowiązek patriotyzmu wynika jednak z troski o bliskich (wyrażonej też w czwartym przykazaniu). Własny naród to w jakmś sensie ludzie nam najbliżsi, z którymi wspólnie troszczymy sie o wspólne dobro...

J.