dr S 04.06.2006 13:51

czy jest grzechem biczowac siebie?

Odpowiedź:

Jeśli przynosi to uszczerbek na zdrowiu, to tak.

J.