ania 01.03.2006 14:08

Jak kościół traktuje odpuszczenie grzechow w święto Miłosierdzia Bożego? Czy naprawdę jestem wtedy czysta jak po Chrzcie św? A jeżeli tak to jak należy się do tego odpustu przygotować?

Odpowiedź:

Normalną droga do przebaczenia grzechów jest sakrament pokuty. Żadne święto nie zmienia tej zasady. Odpustu w święto Miłosierdzia Bożego też nie można traktować jako bardziej skutecznego niż każdy inny. Jest jednak prawdą, ze jeśli ktoś oczyścił dusze w sakramencie pokuty, a potem zyskał odpust zupełny, jest w sytuacji człowieka po chrzcie. Bo nie ciąży na nim żaden grzech ani nie grozi żadna kara za grzechy...

Jak się przygotować... Warunki odpusty są zawsze te same:

a) spowiedź sakramentalna (niekoniecznie w dzień odpustu, byle być w stanie łaski uświęcajacej)
b) Komunia eucharystyczna,
c) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.

W tym wykluczeniu przywiązania do grzechu leży istota sprawy. Skoro ktoś nie chce nawet najmniejszego zła, żadna kara dla poprawy nie jest mu potrzebna...

J.