Mouth 10.12.2005 21:34

Czy tylko kapłan po przeczytaniu Ewangelii może pocałować czytane przed chwilą Pismo Święte? Chyba nie jest grzechem, że ja po porzeczytaniu dowolnej perykopy też to zrobię...

Odpowiedź:

Po prywatnym czytaniu Pisma Świętego możesz księgę ucałować. To wyraz szacunku i miłości dla Słowa Bożego. Nie ma w tym nic złego...

J.