E. 02.12.2005 16:15

Proszę o podanie fragmentów Ewangelii, zwłaszcza przypowieści, chociaż niekoniecznie, które świadczyłyby o ponadczasowym ich charakterze. Często bowiem cytuje się i podkreśla takie fragmenty, w których występuje relacja sługa-pan, która być może przemawiała do ludzi w czasach feudalnych, które na szczęście mamy już za sobą, albo traktuje o pastuszkach, którzy w przyrodzie pewnie występują w ilościach śladowych. A co o przeciętnym człowieku, który ani nie jest sługą, ani czyimś panem, ani pastuszkiem, w dzisiejszych czasach już prawie nie ma granic, a więc i celników, z jakimi wzorami postaw pokazanych w ewangelii mógłby się utożsamiać przeciętny, współczesny człowiek?

Odpowiedź:

Pasterzy nie ma już tylu w naszej kulturze, ale za to wielu mamy w innych częściach świata. Celnicy nie stoją przy wjeździe do miast, ale innych granic mamy sporo. Zmieniły się czasy, obyczaje, ale sens tamtych wypowiedzi pozostaje aktualny. Chyba nie jest to trudno zobaczyć Polakowi w XXI wieku...

Może trudniej byłoby Eskimosowi, który w życiu nie widział baranka i zielonych pastwisk (za to widział foki), nie bardzo wie co to chleb i wino... Nasze życie codzienne nie jest tak odległe od zwyczajów panujących w Izraelu 2000 lat temu...Trudno, by Jezus owe 2000 lat temu w przypowieściach mówił o telewizji, internecie czy samochodach...

A jeśli szukasz jakichś słów Jezusa potwierdzajacych ich aktualność, to zajrzyj do Mt 24,35...