wierzący 01.12.2005 23:21

Jakie to mogą być inne powody, aby odmówić pogrzebu dla samobójcy. jeśli całe życie chodził do Kościoła, przeżył załamanie i popełnił samobójstwo, proboszcz powie że poprzez ten czyn dał zgorszenie innym ludziom wierzącym i dlatego nie będzie miał pogrzebu. A zwracanie się do biskupa to smiechu warte. Biskupi zapomnieli, że mają służyć a nie być panami przyjmowanymi z honorami. A na temat samobójców proszę o konkretny dokument Stolicy Apostolskiej, jak postępować, nie mówię tu o KKK

Odpowiedź:

Dlaczego z góry zakłada Pan, że proboszcz samobójcy odmówi pogrzebu? Przecież przepisy kościelne każą mu postąpić inaczej. Jeśli nie było innych przeciwskazań do pogrzebu kościelnego, to należy go odprawić...

Zobacz TUTAJ

J.