WIERZĄCY 03.11.2005 11:13

Jak jest z pogrzebem ludzi, którzy popełnili samobójstwo? czy wszystkie części pogrzebu są sprawowane, tak jak u ludzi, którzy zmarli naturalną śmiercią?

Odpowiedź:

Nie ma tutaj stałej reguły. Jeśli ksiądz zgodzi się na pogrzeb katolicki, to tak... Ale zgodzić się nie musi...

Problem jest nieco szerszy. Prawo kanoniczne stanowi (Kanon 1184)

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Otóż samobójcę często uważa się za publicznego grzesznika. Dzięki psychologii wiemy jednak, że często nie podejmuje on swojej decyzji w pełni świadomie i dobrowolnie. Trudno człowieka karać za to, że doznał jakiegoś silnego kryzysu. Uwzględniają to także prawodawcy kościelni. Problem w tym, że człowiek ten mógł juz dawać zgorszenie swoim życie zanim popełnił samobójstwo. Odmowa kościelnego pogrzebu nie jest wtedy podyktowana samym targnięciem się na życie... Chyba najlepiej przytoczyć tu fragment instrukcji dotyczącej pogrzebu wydanej przez arcybiskupa katowickiego.

"3.1. Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983, w odróżnieniu od Kodeksu z roku 1917, wśród tych, którzy powinni być pozbawieni pogrzebu kościelnego nie wymienia samobójców.

Według powszechnego zdania psychiatrów ci, którzy odbierają sobie życie nie są w pełni odpowiedzialni za czyn samobójczy. Dlatego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła, nie odmawia się im pogrzebu kościelnego. Uczestnikom takiego pogrzebu należy wyjaśnić sytuację.

3.2. Samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał zgorszenie, należy traktować jak jawnego grzesznika.

Całość tej instrukcji można znaleźć TUTAJ

J.