Krzysztof 07.08.2005 13:54

czy świadkiem bierzmowania musi być osoba tej samej płci, oraz czy patrona bierzmowania wybiera się dowolnie, czy też musi być dublowane drugie imię np. Anna na drugie i Anna przy bierzmowaniu?

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne nie reguluje sprawy płci świadka. Stwierdza jedynie, że "wypada aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego" (kanon 893 §2)...

Wybór dodatkowego patrona (nie imienia) nie wszędzie jest praktykowany. Można wybrać tego, który już był patronem (pierwsze czy drugie imię). Na pewno jednak musi to być wybór patrona (czyli świętego) a nie imienia...

J.