magda 05.08.2005 10:56

Dlaczego tak trudno uzyskać unieważnienie małżeństwa przez Kościół? Mój znajomy ożenił się z kobietą, która juz jako jego zona romansowała z księdzem i urodziła mu dziecko. Oczywiście, mój znajomy od nie odszedł, a teraz związał się z inną kobietą. Oboje są katolikami i chcieliby wziąść ślub, ale on nie moze uzyskać unieważnienia małżeństwa przez Kościół, mimo że bardzo się stara . Dlaczego?! Kto jak kto, ale jemu się słusznie należy!

Odpowiedź:

Jeśli małżeństwo zostało ważnie zawarte, żadna władza ludzka nie jest w stanie go rozwiązać. Postępowanie w sprawach o nieważność małżeństwa dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których zawarto je pomimo istnienia jakiejś (niezauważonej wtedy) przeszkody, która uniemożliwiała jego ważne zawarcie...

J.