Anka 02.08.2005 11:38

Mój narzeczony ma stwierdzoną nieważność małżeństwa wyrokiem sądu, jednak z adnotacją, że może zawrzeć związek małżeński po uprzedniej zgodzie ordynariusza miejsca. Co to oznacza w praktyce? Przez co będziemy musieli przejść? Ile czasu to potrwa?

Odpowiedź:

Odpowiadający nie wie na jakiej podstawie Pani narzeczony uzyskał uznanie nieważności małżeństwa. Ale być może to z jego strony jest jakiś defekt, który domaga się biskupiej dyspensy do ważnego zawarcia małżeństwa. Trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Najlepiej porozmawiać o tym z księdzem w kacelarii parafialnej...

J.