M. 07.07.2005 23:39

Czy u sióstr zakonnych bezhabitowych jest jakiś określony kanon strojów, czy osoby w ten sposób wyświęcone mogą ubierać się według upodobania?

Odpowiedź:

Skoro są to zgromadzenia bezhabitowe, to nie ma jakiegoś kanonu dotyczącego stroju. Ale trudno, aby siostra zakonna ubierała się w sposób... hmm... powiedzmy ekstrawagancki...

J.