h* 01.07.2005 17:57

czy praca w niedziel jako kelnerka to grzech? potrzebuje pieniedzy a to jest praca na wakacje.

Odpowiedź:

Praca kelnera jest praca służebną wobec tych, którzy w niedzielę odpoczywają (i nie gotują obiadu). Można tę pracę uznac za ważny obowiązek społeczny... Dokładnie odnośnie do niedzielnej pracy Kościół uczy (katechizm Koscioła katolickiego 2185):


"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia (...).

J.