czytelnik 01.07.2005 17:13

Czytam Dobrą Nowinę i znajduję tam min. takie sformułowania. Mt 18 7 Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Jest to zrozumiałe, ze autor natchniony przeklina świat i ludzi którzy gorszą innych. Inne przekleństwa są w 23 13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi… Albo Łk 6 Błogosławieństwa 20 … Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże… i Przekleństwa 24 Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą...To też można zrozumieć. Zupełnie nie rozumiem natomiast 24 19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! (podobnie Mk 13 17 Łk 21 23) Dlaczego Jezus, który wybaczył nawet cudzołożnicy, przeklina kobiety w stanie, jak to dzisiaj mówimy błogosławionym i karmiące. Przecież, jakby wziąć to dosłownie, jest to nakłanianie do aborcji, do porzucania niemowląt lub skazywania ich na głód. (skądinąd wiadomo, że to praktyka powszechna w tamtych czasach w środowiskach kobiet uprawiających tak zwany najstarszy zawód). Czy chodzi tu o przeciwstawienie, że w ST pogardzane były kobiety bezpłodne? Jak rozumieć ten tekst, albo jak odpowiadający go rozumie, dlaczego Jezus nie powiedział np. Biada cudzołożnicom, gwałcicielom, lecz biada kobietom brzemiennym, co to właściwie mało na celu i w jakim stopniu to dotyczy nas współczesnych?

Odpowiedź:

Teksty biblijne należy zawsze odczytywać w ich kontekście.

Nikt nie uważa, że macierzyństwo jest czymś złym. Wcześniejsze "biada" dotyczyło ludzi dopuszczających się rozmaitych występków i było odwołaniem się do dnia Bożego sądu. Natomiast "biada brzemiennym i karmiącym" zostało wypowiedziane w kontekście mającego nadejść zburzenia Jerozolimy. Chrystus zapowiada, że będzie to czas straszny, szczególnie trudny do zniesienia dla kobiet ciężarnych i matek z małymi dziećmi. Te wydarzenia są w jakiś sposób karą za odrzucenie Jezusa przez Izraela, ale nie ma mowy o jakiejś osobistej odpowiedzialności kobiet brzemienych czy karmiących...

J.