Ewa 04.05.2005 19:18

Z jakich części składa się Katolicki kanonim Pisma Świętego??

Odpowiedź:

Zapewne chodzi o to, że zarówno księgi Starego jak i Nowego Testamentu dzielimy na księgi historyczne, mądrościowe i prorockie...

J.