Poszukiwacz 31.10.2023 20:59

Czy Bóg chrześcijański jest jednocześnie Allahem, który inaczej objawił się muzułmanom?

Odpowiedź:

I tak i nie. Bóg, w  którego wierzą chrześcijanie, jest stwórcą całego świata. Podobnie wierzą muzułmanie. Dlatego można powiedzieć, że wierzymy w tego samego Boga. Chrześcijanie jednak, dzięki Jezusowi Chrystusowi, mają pełniejszą wiedze na temat Boga.  Między innymi chodzi o tajemnicę Trójcy Świętej.  Muzułmanie to objawienie odrzucają. Nie znają więc Boga tak dobrze, jak poznali Go chrześcijanie. Ci natomiast (chrześcijanie) odrzucają prawdziwość tego, co objawieniem się Mahometowi Boga nazywają muzułmanie.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg