Gośka 13.04.2005 22:04

Bardzo proszę od odpowiedż na pytanie: Jak należy z katolickiego punktu widzenia właściwie rozumieć pojęcie "świecki" Czy to jest każdy człowiek niekonsekrowany? A następne pojęcie "laicki", co ono znaczy?

Odpowiedź:

Katechizm Kościoła katolickiego (897) tak to ujmuje:

"Pod nazwą świeckich rozumie się... wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie".

Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ

Kiedy używamy słowa "laicki" chodzi raczej nie tyle o świeckość (choć świeckich nazywamy laikatem), co obojętność na sprawy religijne lub nawet wrogość wobec nich.

J.