05.04.2005 15:27

Kiedy został wybrany ostatni antypapież i dlaczego do tego doszło?

Odpowiedź:

Ostatnim antypapieżem był Feliks V. Stało się to podczas Soboru Bazyleo-Ferraro-Florencko-Rzymskiego. Kiedy papież Eugeniusz IV po odbyciu 25 sesji w Bazylei przeniósł sobór do Ferrary (chodziło o ułatwienie spotkania z przedstawicielami Kościołów Wschodnich), część ojców soborowych pozostała w Bazylei. Podczas 31 sesji złożyli oni z urzędu Eugeniusza IV, a w jego miejsce powołali antypapieża, właśnie Felisa V (sesja 36 oraz 43).

J.