Jadwiga 04.04.2005 12:31

ilu mamy kardynałow w Polsce ? proszę podać ich nazwiska

Odpowiedź:

W Polsce mieszka 4 kardynałów: Henryk Gulbinowicz - emerytowany metropolita wrocławski, Józef Glemp - prymas Polski, Franciszek macharski - metropolota krakowski, Stanisław Nagy - sercanin, mieszka w Krakowie.
Polskim kardynałem są też: Zenon Grocholewski - mieszka w Rzymie i był prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego (był, bo wraz ze śmiercią papieża, ustają funkcje większości urzędników watytkańskich, m.in. ta) oraz Adma Kozłowiecki - mieszkający w Zambii.
Andrzej Maria Deskur też mieszka w Rzymie.

Polakiem jest też kard. Marian Jaworski - metropolita lwowski, ale jet kardynałem ukraińskim.