Maria 03.04.2005 23:05

Jakie jest stanowisko Kościoła Katolickiego odnośnie spalania zwłok po śmiercii grzebania prochow w urnie?

Odpowiedź:

Kościół nie ma nic przeciwko paleniu zwłok, o ile praktyka ta nie wynika z pobudek wrogich wierze. Niegdyś ludzie wybierający spalenie chcieli zademonstrować w ten sposób swoje niewiarę w zmartwychwstanie.

J.