Martin 01.04.2005 13:56

Jest taka piękna pieśń wielkopostna: "Króla wznoszą się znamiona", i w niej mamy słowa: "Już się spełnia wieczne słowo, / Pieśni, co ją Dawid śpiewa. / Głośną na świat cały mową, / Oto Bóg królował z drzewa."
Otóż mam pytanie, czy rzeczywiście jest takie proroctwo (niekoniecznie Dawidowe) w Piśmie Świętym? Nie przeszkadza mi, jeśli nie ma, ale sam nie znalazłem... :)
Bożego błogosławieństwa!

Odpowiedź:

Rzeczywiście, trudno taki tekst znaleźć. Gdyby chodziło o historię z miedzianym wężem, to trudno powiedzieć dlaczego o nim miałby pisać Dawid... Chyba że Dawid to Jezus (był potomkiem Dawida). Na przykład Norwid, bodaj w wierszu "Żydowie Polscy" Jezusa tak właście nazwał:

"a kiedy mu ludy szczęśliwsze na świecie (Żydom)
dawały nie krzyże za które się kona,
lecz z których się błyszczy,
cóż wolał on przecie
bezbronne jak Dawid wyciągnąć ramiona"
(cytat z pamięci)

W takim wypadku mogłaby być to aluzja do tekstów z Ewangelii Jana: 3, 14; 8, 28; 12, 34...

J.