Maria 01.04.2005 12:09

Od którego roku msza święta była celebrowana w języku polskim?

Odpowiedź:

Pierwszy mszał zawierający teksty po polsku i po łacinie ukazał się w lutym 1968 roku.

red.