Justyna 10.02.2005 14:14

Czym Chrystus obdarza chrzescijanina w sakramencie bierzmowania ?
Kiedy Apostołowie zostali w pełni przygotowani do wykonywania swych zadan ?
Jakie jest działanie ducha Swietego ?
Jakich dzieł dokonał Jezus Moca Ducha Swietego ?
prosze o pomoc ..chciała bym odpowiedz na wszytkie pytania jak nie sprawi to kłopotu z góry dziekuje

Odpowiedź:

1. Chrystus obdarza chrześcijanina przede wszystkim Duchem Świętym, który z kolei ubogaca wieloma innymi darami.

2. Zapewne chodzi o zesłanie Ducha Świętego.

3. W Katechizmie (737) napisano na ten temat tak:

Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili "obfity owoc" (J 15, 5. 8. 16).

4. Wszystko czego Jezus dokonał było działaniem w Duchu Świętym (zobacz Katechizm Kościoła Katolickiego 690)