cierpiący 06.02.2005 22:56

Czy rozwodnik może iść do zakonu? Była żona została z dzieckiem... Proszę o odnośniki do żródeł.

Odpowiedź:

Kan. 643 § 1. stanowi:

Nieważnie jest przyjęty do nowicjatu:

1° kto nie ukończył jeszcze siedemnastu lat;

2° małżonek w czasie trwania małżeństwa;

3° kto jest aktualnie związany świętym węzłem z jakimś instytutem życia konsekrowanego albo przynależy do jakiegoś stowarzyszenia życia apostolskiego, z zachowaniem przepisu kan. 684;

4° kto wstępuje do instytutu pod wpływem przymusu, ciężkiej bojaźni albo kto został przyjęty przez przełożonego działającego pod takim samym wpływem;

5° kto zataił swoje włączenie do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.

Punkt drugi jednoznacznie kwestię o którą pytasz reguluje...

J.