Trzeźwy 05.01.2005 20:49

Gdzie znajduje się granica pijaństwa i związanego z tym grzechu ciężkiego???

Odpowiedź:

Dawniejsze podręczniki stawiały tę granicę dość daleko, mianowicie w upiciu sie do nieprzytomności. Dzisiejsza teologia moralna widzi te granicę bliżej, w utracie kontroli nad własnym zachowaniem. Tak wyznaczona granica jest oczywiście nieostra. Jak zresztą w wielu sytuacjach (chociażby w kwestii kiedy brak modlitwy staje się grzechem ciężkim). Ale w sumie część sytuacji określa dość jasno.

J.