Damian17 02.01.2005 21:56

Małżeństwo jest sakramentem. Co to znaczy?

Odpowiedź:

Trzeba rozróżnić dwie sprawy: małżeństwo jako związek i małżeństwo jako sakrament. Co to związek chyba tłumaczyć nie trzeba. Najprostsza definicja sakramentu stanowi zaś, że jest to "znak widzialny niewidzialnej Bożej łaski". W Kościele katolickim wspólne życie w związku małżeńskim rozpoczyna się od przyjęcia sakramentu małżeństwa...

Czyli można powiedzieć, że sakrament małżeństwa to sakrament, w którym Bóg błogosławi związek narzeczonych (łączy ich ze sobą w jedno ciało) i daje im siły do stania się dobrymi małżonkami i rodzicami; pomaga im wypełnić to, co sobie ślubują...

J.