09.11.2004 18:24

Jezus mówi żeby nie robić z domu jego Ojca targowiska. Skoro jest Bohgiem - czemu nie mówi "w Moim domu?"

Odpowiedź:

Kliknij TUTAJ

Jezus jest Bogiem równym Ojcu. "Bo w Nim cała pełność Bóstwa zamieszkuje cieleśnie" (Kol 2, 9); "Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał" (J 5, 23). Trójca Święta to trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty. Dla zobrazowania, choć oczywiście nie ma w tym względzie obrazów doskonałych: są to trzy
oddzielne Osoby, tak jak trzy listki koniczynki tworzą jedną całość, a nie trzy różne koniczynki, tak te trzy osoby tworzą Boga w Trójcy Jedynego. Dlatego też, Jezus nie mówi "w Moim domu", lecz z domu "Mego Ojca".

A. i J.