Ja neK 08.11.2004 19:32

Kaliber teologiczny - jak sie ma absolut Boga, jego wszechwiedza do wolnej woli człowieka?

Odpowiedź:

Bardzo prosto: Bóg zna nasze wolne wybory. Podobnie jak my czasami wiemy co zrobi drugi człowiek, choć wcale na jego decyzję nie wpływamy...

J.