07.11.2004 17:56

Proszę o wyjaśnienie cytatu: „Eucharystia posiada zdolność odpuszczania nawet i ciężkich grzechów, będąc sakramentem ofiary krzyżowej, poprzez którą Chrystus pojednał z Bogiem ludzkość.“, który pochodzi ze strony http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/trudne_pytania_06.html. Zawsze myślałem, że mogą zostać odpuszczone tylko grzechy lekkie w Eucharystii. Ale patrząc na to z drugiej strony, to, jeśli wierzymy, że w Eucharystii jest obecny prawdziwie Pan Jezus, to przecież całkiem logiczne jest, że On odpuszcza nam grzechy (wszystkie grzechy), to, po co w takim razie spowiedź sakramentalna? Proszę mnie poprawić, jeśli źle myślę. Dziękuję, za odpowiedź.

Odpowiedź:

Z kontekstu jasno wynika, że dla odpuszczenia grzechów cieżkich w normalnej sytuacji (poza niebezpieczeństwem śmierci czy temu podobnymi) potrzebna jest sakramentalna spowiedź. Taka też jest nauka Kościoła, którą autor cytowanej książki wyraźnie przedstawia.

Wyjątek od tej zasady przedstawia Katechizm (1457):

"(...) Ten, kto ma świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego, nie powinien przyjmować Komunii świętej, nawet jeśli przeżywa wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba że ma ważny motyw przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi (...). Tak jest np. w wypadku księdza, który popelnił cięzki grzech, nie ma u kogo się wyspowiadać, a musi odprawić Mszę. Dodajmy jednak wyraźnie: skorzystanie z tej możliwości nie zwalnia z obowiązku wyznania grzechu przy najbliższej okazji. Trzeba wręcz tej okazji poszukać...

J.