01.11.2004 18:41

Nie rozumiem nauki o odpustach... Kto ustala warunki odpustu i skąd ma do tego prawo? jeśli Kościół możę wpływać na zbawienie dusz przed odpusty to czemu nie udzieli odpustów wszystkim duszom?

Odpowiedź:

Przez szafowanie odpustami Kościół nie tyle wpływa na ludzkie zbawienie, ile na długość kar czyśćcowych. Naukę Koscioła odnośnie do czyśćca znajdziesz w Katechizmie Kościoła katolickiego 1471-1479. Zobacz TUTAJ

J.