Olena 01.11.2004 17:00

Zastanawia mnie, czy ksiądz diecezjalny może wstąpić do jakiegoś zgromadzenia zakonnego.Kiedyś chyba było to możliwe, np. św.Brunon z Kwerfurtu będąc już kapłanem został benedyktynem.Czy dziś jest to możliwe?

Odpowiedź:

Kapłan diecezjalny może wstąpić do zakonu, o ile tego chce i o ile zgodę na to wyrażą jego biskup i przełożeni tego zakonu. Sprawę reguluje kościelne prawo, konkretnie kanon 645 § 2

"Gdy idzie o dopuszczenie (do nowicjatu) duchownych albo tych, którzy byli już przyjęci do innego instytutu życia konsekrowanego, do stowarzyszenia życia apostolskiego albo do seminarium, to konieczne jest ponadto zaświadczenie odnośnego ordynariusza miejsca, wyższego przełożonego instytutu lub stowarzyszenia, bądź rektora seminarium".

J.