Agnieszka 07.08.2004 15:41

Jeszcze jedno pytanie: jak powinny "wyglądać" właściwe komentarze liturgiczne, takie w czasie Eucharystii? Czym się powinnam kierować układając je?

Odpowiedź:

Komentarze mają wprowadzić wiernych w liturgię i przyczynić się do lepszego jej zrozumienia...

J.