Zuzia 04.08.2004 14:49

Dlaczego odczuwałam i odczuwam taką sprzeczność między byciem w ruchu oazowym (czy jakąkolwiek inną formą zaangażowania w kościele)a zwyczajnym życiem większości ludzi?

Odpowiedź:

Najprawdopodobniej najlepiej wytłumaczył to Pan Jezus w przypowieści o siewcy. Zwróć przede wszystkim uwagę na tych, u których słowo zasiano między ciernie: troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo...