03.08.2004 17:32

dlaczego Bóg stworzył to drzewo ;na którym były złe owoce,gdyby go nie było dzisiejszy świat byłby inny?

Odpowiedź:

Owo drzewo to symbol dania człowiekowi możliwości wyboru. Wśród wielu dobrych rzeczy mógł człowiek wybrać także zło...

J.