Monika 02.08.2004 15:04

Jak dostać się do zakonu sióstr zakonnych? Jakie trzeba spełniać warunki? Czy tam rownież jest coś "ala" seminarium? Czy w czasie nauczania początkowego są wakacje, czy cały rok przebywa sie w zakonie?

Odpowiedź:

Trudno skonstruować odpowiedź dotyczącą wszystkich zakonów żeńskich, ponieważ mają bardzo różne statuty i reguły. Z pewnością we wszystkich przed złożeniem ślubów wieczystych są okresy próby i formacji... Przewidziane są też okresy wakacyjne...

r.