09.07.2004 23:51

DZisiejsze słowa Ewangelii brzmią: "Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”. Jak to rozumieć? Przecież powtórne przyjście Chrystusa jeszcze nie nastąpiło?

Odpowiedź:

Kontekst wskazuje, że chodziło o zburzenie Jerozolimy w 70 roku... W słowach Jezusa rzeczywiście zburzenie Jerozolimy i koniec świata są ze sobą dość pomieszane. To dość charakterystyczne dla wypowiedzi prorockich i apokaliptycznych...

J.