09.07.2004 06:14

Czy są takie duże sanktuaria nie tylko Maryjne w Polsce, do których katolik "powinien" pielgrzymować, jeśli może; opócz J. Góry, Łagiewnik, Piekar, Lichenia ? Czy w wakacje jest dobrze uprawiać wycieczko-pielgrzymki, czy nie uwłacza to charakterowi pielgrzymowania?

Odpowiedź:

1.Zawsze można się jeszcze udać np. do Kalwarii Zebrzydowskiej lub Kalwarii Pacławskiej. Oczywiście nie jest to żaden obowiązek...

2. Zdaje się, że pytający ma jakieś wyobrażenia, jak powinna pielgrzymka wyglądać... Tymczasem tutaj nie ma sztywnych reguł. Jak napisano wyżej nie ma obowiązku pielgrzymowania. Jeśli więc dla kogoś pielgrzymka ma sporo z wycieczki, to nikomu to nie uwłacza.

J.