Jacek 01.06.2004 07:55

Czy można - ze względu na szacunek do języka aramejskiego, którym przecież mówił Jezus Chrystus, odmawiać w nim pacierz ? Czy miałoby to jakis sens w przypadku, w którym języka tego się nie zna, a tylko tekst modlitwy. Tekst ten oraz prawidłową wymowę w wersji współczesnej (syriackiej) można znaleźć na stronie www.nestorian.org

Odpowiedź:

Nic nie stoi na przeszkodzie, byś odmawiał pacież w tym języku. Nawet jeśli rozumiesz w nim tylko modlitwę Ojcze nasz...

J.