Paweł 09.05.2004 08:55

Czy to prawda że jakiś prorok przewidział narodzenie Syna Bożego?

Odpowiedź:

W Starym Testamencie jest sporo proroctw dotyczących przyszłego Mesjasza. Część z nich zacytowano w Nowym. Przypisy podają z jakiej księgi Starego Testamentu pochodzi dany tekst... Np. w Ewangelii Mateusza:

"A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami". (Mt 1, 22-23)

To nawiązanie do Iz 7,14...


J.