Paweł 06.05.2004 21:51

Dlaczego Nowego Testamentu nie spisano za życia Pana Jezusa?

Chodzi mi o to, dlaczego Jezus Chrystus zanim nie zaczął publicznej działalności nie spisał swoich nauk - myśli sam i nie przekazał ludziom. Albo gdy już nauczał Mógł „dyktować” swoje myśli Apostołom aby je DOKŁADNIE spisali.

PS. I czy nie jest to podejrzane, że nauk Jezusa Chrystusa nie spisano od razu po zmartwychwstaniu ale kilkadziesiąt lat później.


Trochę mnie to niepokoi i od dłuższego czasu o tym myślę.

Odpowiedź:

Pan Jezus kazał swoim uczniom głosić Ewangelię. Spisano ją, gdy istniała obawa, że zabraknie naocznych świadków jego dzieła. Widać Bóg uznał, że tak wystarczy...

J.